Улсын хэмжээнд 13.8 сая төл бойжиж байна

Мэдээ, мэдээлэл
May 12, 2023
525
Улсын хэмжээнд төллөвөл зохих 27.9 сая эх малын 54.7 хувь буюу 15 сая эх мал төллөжээ. 
Улсын хэмжээнд 15.1 сая төл хүлээн авч, 13.8 сая төл бойжиж, төл бойжилт 91.8 хувьтай байна. Бүсээр нь авч үзвэл, баруун бүс 47 хувь, зүүн бүс 58.5 хувь, төвийн бүс 45.9 хувь, хангайн бүс 63.7 хувьтай мал төллөлт үргэлжилж байна.
Сэтгэгдэлүүд