Дархан-Уул аймагт 72469 толгой төл мал бойжиж байна

Мэдээ, мэдээлэл
April 04, 2020
1318

Дархан-Уул аймагт нийт хээлтэгчийн 43,8 хувь буюу 72371 толгой мал төллөөд байна. Үүнд: Ингэ 6 толгой, Гүү 678 толгой, үнээ 5249 толгой, эм хонь 39423 толгой, эм ямаа 27015 толгой тус тус төллөсөн байна.

Аймгийн хэмжээнд 72469 толгой төл мал бойжиж байна. Харин аймгийн хэмжээнд нийт малын 0,04 хувь буюу 171 толгой мал зүй бусаар хорогдоод байна. Үүнд: Адуу 20 толгой, Үхэр 41 толгой, Хонь 68 толгой, ямаа 42 толгой мал хорогдсон байна.

Сэтгэгдэлүүд