7 жилийн хугацаанд 3380 хүүхэд хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн улмаас хохирчээ

Мэдээ, мэдээлэл
September 28, 2022
443
2014-2021 оны нийлбэр дүнгээс харахад хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн улмаас хохирсон нийт 3380 хүүхэд байгаагаас хамгийн их буюу 70.4 хувийг 14-17 хүртэлх өсвөр насны хүүхдүүд эзэлж байна.
2021 онд гэхэд хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн улмаас хохирсон 471 хүүхэд байна.

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийг оруулсан болно.
Түүнчлэн 2021 онд улсын хэмжээнд гэмт хэргийн улмаас хохирсон нийт 24 994 хүн байгаагаас насны бүлгээр нь авч үзвэл 7 хүртэлх насны 197 (0.8%), 8-13 насны 610 (2.4%), 14-17 насны 1152 (4.6%) хүүхдүүд байна.
Сэтгэгдэлүүд