Хүүхдийн эрхийн болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг зөрчих зөрчил нэмэгджээ.

Мэдээ, мэдээлэл
April 21, 2023
501

2023 оны I улирлын байдлаар Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчих зөрчил 271 үйлдэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 97 хувиар,  Хүний биед халдах зөрчил 17.248 удаа үйлдэгдсэн нь 6.2 хувиар, Олон нийтийн газар зүй бусаар биеэ авч явах зөрчил 2365 удаа үйлдэгдсэн нь 6 хувиар тус тус буурсан байна.
Харин Хүүхдийн эрхийг зөрчих, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих зөрчил тус бүр 8 хувиар, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих зөрчил 6.6 хувиар тус тус өссөн нь хамгийн өндөр хувьтай байна.

Сэтгэгдэлүүд