Таван настай хүүхдүүдийн 1.2 хувь нь жингийн илүүдэлтэй

Мэдээ, мэдээлэл
October 04, 2023
7175
Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Монголын хүүхдийн цогц хөгжлийн оношилгооны суурь судалгааг гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгаанд Улаанбаатар, Хөвсгөл, Дорнод, Орхон, Завхан, Дорноговь аймгийн төв болон сумдын СӨБ-д хамрагдаж байгаа 3-5 насны нийт 933 хүүхэд, 933 эцэг эх, асран хамгаалагч, багш хамрагдсан байна. Судалгааны түүврийг таван бүсийн таван аймаг, 10 сумын сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байгаа хүүхдийг нас, хүйсийн тэнцвэртэй байдлаар, санамсаргүй түүврээр сонгосон байна. 
Хөвгүүдийн биеийн жин 3-4 насанд 1.4 кг, 4-5 насанд 2.6 кг-аар, охидын биеийн жин 3-4 насанд 1.5 кг, 4-5 насанд 1.9 кг-аар нэмэгдсэн байна.

Биеийн жингийн хувьд охидынх 15-19 кг бол хөвгүүдийнх 16-20 кг байна.
Таван настай хүүхдүүдийн 1.2 хувь нь жингийн илүүдэлтэй, 0.6 хувь нь I зэргийн таргалалттай, нийт хүүхдүүдийн хувьд авч үзэхэд 61.8 хувь нь бага жинтэй, 37.6 хувь нь хэвийн жинтэй, 0.5 хувь нь жингийн илүүдэлтэй, 0.1 хувь нь I зэргийн таргалалттай байна хэмээжээ.
Хүүхдүүдийн биеийн жингийн индексийг амьдарч буй байршлаар нь үзэхэд нийслэлд амьдарч буй хүүхдүүд бага буюу хэвийн жинтэй байгаа бол аймгийн төвд амьдарч буй хүүхдүүдийн 0.8 хувь нь жингийн илүүдэл буюу I зэргийн таргалалттай, суманд амьдарч буй хүүхдүүдийн 1.2 хувь нь жингийн илүүдэлтэй байгаа нь анхаарал татахуйц байна хэмээн тодотгожээ.
Сэтгэгдэлүүд