Хүүхдийн тоглоомын талбайн аюулгүй байдал, ашиглалт, үйлчилгээг хэн хариуцах вэ?

Нийтлэл
May 23, 2022
1148
Цаг агаар дулаарч хүүхдүүд сургууль цэцэрлэг, байрны гадаа байрлуулсан тоглоомын талбай дээр олноор цуглаж тоглодог. Тэгвэл эдгээр тоглоомын талбайн эвдрэл гэмтэл, аюулгүй байдлыг хэн хариуцаж, хяналт тавих,  арчилгаа үйлчилгээ хэрхэн хийх үүрэгтэй вэ?
Энэ асуултанд хариулт эрлээ. 
Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн дарга Н.Гантулга дараах мэдээллийг өгөв. 
1. Орон сууцны хороолол, байрны гадаа байрлуулсан тоглоомын талбайн аюулгүй байдлыг тухайн орчин, байр хариуцсан Сууц Өмчлөгчдийн холбоо 
2. Цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт байгаа тоглоомын талбайг тухайн цэцэрлэгийн захиргаа хариуцна. 
3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоглоомын талбайг тухайн газрын өмчийн хэлбэрээс хамаарч улсын сургууль бол сургуулийн захиргаа, хувийн сургууль бол тухайн газрыг өмчилж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж хариуцна. 
4. Гэр хороололд бол тухайн тоглоомын талбайг ашиглагч хэн бэ? тохижилт үйлчилгээний компани уу, эсвэл хорооны засаг дарга уу, холбогдох төрийн байгууллага  уу гэдгээс хамаарч тухайн тоглоомын ашиглалтын хугацаан дахь үйлчилгээ, аюулгүй байдлын тус тус хариуцах хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй байх нь ээ. 

 
Сэтгэгдэлүүд