Нарийн ноост мерино үүлдрийн хургануудыг амжилттай хүлээн авлаа

Мэдээ, мэдээлэл
March 13, 2024
12627

Австрали улсын нарийн ноост мерино үүлдрийн хонины хөврөл үрийг үзэмчин үүлдрийн хонинд суулгасан туршилт судалгааны ажил амжилттай хийгдэж байна. 
ХХААХҮЯ-ны харьяа Малын удмын сангийн үндэсний төв нь АДРА Олон улсын байгууллага, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаачидтай хамтран Австрали улсын “Gene Movers” ХХК-иас импортлон авсан нарийн ноост мерино үүлдрийн хонины хөврөл үрийг 50 толгой үзэмчин хонинд шилжүүлэн суулгасан байна.
Одоогийн байдлаар 30 толгой нарийн ноост цэвэр мерино үүлдрийн хурга хүлээн аваад байна. 

Сэтгэгдэлүүд